Scroll to top
BIONIQUE - office for architectural and interior design
en sr

 

Year: 2020-2021

Area: 200 m2

Popovica house modern hill house wood facade

Lokacija se nalazi na strmom terenu na Fruškoj gori. Parcela je podeljena na kaskadno postavljene platoe različitih namena.

Na najvišem, prilaznom platou, nalaze se 3 mesta za parkiranje i okretnica za automobile. Plato je rampom povezan sa sledećim, nižim nivoom.

Srednji, ujedno i glavni plato, nalazi se u visini prizemlja.Glavni plato je predviđen okupljanjanje gostiju, roštiljanje, igru dece, zabave i sl. Osmišljen je kao proširenje natkrivene terase koja se nadovezuje na dnevnu sobu i trpezariju.

Terasa se nalazi ušuškana izmedju spoljašnjih fasadnih zidova i zaštićena je od uticaja sunca i vetra. U ovom delu je formiran betonski okvir koji na neki način “uramljuje” pogled ka okolini, čineći ga dramatičnijim. 

Prostor omeđen betonskim kaskadnim zidovima i žardinjerama sa zelenilom ima izlomljenu formu koja u osnovi opisuje neku vrstu polukružnice.

Ispred te zone za zabavu i okupljanja nalazi se manja travnata površina. Sam plato je blago denivelisan, popločanje se uzdiže stepenik po stepenik do nivoa terase.

Popovica house modern hill house wood facade

Na sledećem platou, na nivou suterena, nalazi se bazen sa prostorom za sunčanje i sedenje ispod nadstrešnice.

Nadstrešnica je napravljena od metalnih flahova. Dva rama nose horizontalno postavljene metalne ploče (brisoleje) koji sprečavaju prodor sunčevih zraka pod velikim upadnim uglom praveći tako hlad. U isto vreme, ove horizotale propuštaju pogled sa višeg platoa ka okolnom pejzažu.

Duž potpornih zidova pružaju se žardinjere, vizuelno umanjujući visinsku razliku izmedju susednih platoa.

Platoi su međusobno povezani stepeništima, čija se osa pružanja nalazi pod uglom u odnosu na osnovni koordinatni sistem kuće. Ove stepenišne transverzale seku betonska potporna platna i povezuju nivoe.   

Ispod platoa sa bazenom teren se dalje ujednačeno spušta. Na toj padini se nalazi voćnjak, dok se pri samom dnu parcele pružaju mali zaravnjeni deo za igru loptom, dečije igralište i pomoćni objekti.

Betonski zidovi, izvedeni tehnikom Béton brut.

Popovica house modern hill house wood facade pool

Koncept

Forma kuće je definisana kroz arhetipski oblik presečen na pola i smaknut po visini.

Ova forma je dalje razvijena, obavija je omotač koji se sastoji od naspramnih zidova i krovnih ravni. Ovaj omotač je prepušten sa zabatnih strana. U jednom delu se i on sam dalje lomi, formirajući tako sobu na potkrovlju.

Opna je obložena prirodnim drvetom od sibirskog ariša, sa izraženom horizontalnom podelom. Ostatak kuće je izveden sa betonskim fasadnim pločama, istih vizuelnih karakteristika kako i potporni zidovi.

Predviđena je izrada svih betonskih elemenata od recikliranog “zelenog” betona sa smanjenim carbon footprint-om. Beton je “tečni kamen” i on ovde svakako teče, šireći se od kuće i usecajući se u teren.  Želeli smo da postignemo efekat da kuća pušta “betonsko korenje” koje sprečava da zemlja sklizne.

Beton reguliše pregrevanje i utiče na faktor prigušenja oscilacija temperature i kašnjenje oscilacija temperature u letnjem periodu.

Limene opšave pokrivaju čeone delove omotača i donje delove prepusta i uokviruju prozore takodje.

Na potkrovlju se nalazi terasa sa izuzetnim pogledom na okolne brežuljke. Nju natkriva nadstrešnica sličnog dizajna kao i nadstrešnica bazena.

Otvori na objektu su malih dimenzija, pozicionirani na fasadama tako da omogućavaju pogled ka svakom delu placa.

family house
Family house | Šovljanski
family villa near lake
Lake house
family house
Family house | Kikić
Residential

POPOVICA HOUSE