Scroll to top
BIONIQUE - office for architectural and interior design
Home » Hotel | Catering » REST AREA UMKA
Hotel | Catering Residential

REST AREA UMKA

Location: Umka, nead Belgrade, Serbia

Project year: 2020

.

hand sketch of traditional shack - vajat
hand sketch of traditional shack - vajat
hand sketch of traditional shack - vajat

Zahtev grupe klijenata koje čine petorica prijatelja sa svojim porodicama bio je kreiranje kompleksa za odmor i druženje.

Svaka porodica imala bi na raspolaganju po jedan privatni „Vajat“.

Izvorno, vajat je bila tradicionalna omanja drvena kuća bez prozora u okviru dvorišta, koja je imala dve namene. Služila je prvenstveno za čuvanje hrane i pića, a kasnije, u određenom periodu i kao privremena prostorija za život mladog bračnog para.

Tradicionalni vajat se vremenom razvijao. Osnovna namena mu se menjala što je u isto vreme uslovljavalo dodavanje novih elemenata – prozora, terasa, sprata i dr.

hand sketch of architectural element transition from traditional to modern
hand sketch of small modern weekend house

Glavna ideja nam je bila da se izvrši prilagođavanje tradicionalnih elemenata savremenim zahtevima življenja. Ovim bismo, uz poštovanje regionalne vernakularne arhitekture, doveli te elemente do novog izražajnog jezika.

Stepenište bi postalo rampa, krovni prozor na kosoj ravni krova postao bi zenitalni krovni prozor na ravnom krovu, natkrivena terasa dobila bi pokretni krov koji bi služio i kao zaštita od padavina i pregravanja i kao zaštitna barijera.

Element za koji smo smatrali da ne treba da prolazi tranziciju je klupa ispred vajata čak i uz promenu materijalizacije i dalje povezuje tradicionalni i savremeni duh.

Napravili smo dve varijante prilagođavanja elemenata i oblika. Jedna podrazumeva prelazak u jednostavnu geometrijsku formu a druga poprima malo složeniji oblik, sačinjen od dva smaknuta volumena različitih visina.

ground floor of small modern weekend house
master plan of rest area in Umka
groundfloor of building for guest entertainment

Sama parcela površine od 8500 m² nalazi se na uzvišenju južno od reke Save na koju se pruža upečatnjiv pogled.

Kompleksu se pristupa preko parkinga sa okretnicom. Sa ovog mesta omogućeni su i pešački pristup i pristup motornim vozilima u svaki njegov deo – teniski teren, zajednički objekat sa bazenom, park, deo sa vajatima..

Glavni objekat od 150 m² zamišljen je kao salon za zabavu svih korisnika. Lounge predstavlja centralni deo objekta, okružuju ga prostor za kartanje, bilijar, kuhinja i prostrani bar. Jedan deo bara proteže se u spoljašnji prostor, sve do bazena. Objekat okružuje prostrana letnja terasa.

Klijenti sportskog duha, želeli su da bazen bude dužine olimpijskog i da ima dve staze kako bi mogli da se takmiče u plivanju. Pored bazena i teniskog terena, kroz ovo odmaralište vijuga i trim staza. U izdvojenom delu šumarka nalazi se „fire pit“, mesto okupljanja oko vatre pod vedrim nebom.

bird perspective of rest area in forest
bird perspective of rest area in forest
3d perspective of tennis court and modern building in the back
3d perspective of tennis court and modern building in the back
3d perspective of modern building and swimming pool in front
3d perspective of modern building and swimming pool in front
3d perspective of modern building and swimming pool in front
3d perspective of modern building and vegetation in front
3d perspective of modern building and vegetation in front
3d perspective of modern interior with pool billiard and forest view in the back
3d perspective of modern interior with view on forest
3d perspective of modern fire pit in forest
3d perspective of walking path in vegetation

Pristupne staze su projektovane tako da svako od klijenata može da, ukoliko to želi, dođe do svog vajata bez prolaska kroz ostale sadržaje.

Privatnost svakog vajata je obezbedjena usmeravanjem prozora ka reci Savi (ka zapadu) i dodatnom zaštitom u vidu drvenih žaluzina. Ispred svakog vajata, u najnižem delu kompleksa, nalaze se privatna dvorišta.

.

check also: 

summer house
Summer house | Alibegovac
city gallery
City gallery | GRGA
modern hotel in forest cgi night perspective
Hotel | CALANDRA