Scroll to top
BIONIQUE - office for architectural and interior design
en sr

USLUGE

Arhitektonski biro BIONIQUE sa svojim timom arhitekata i saradnika Vam nudi usluge iz oblasti projektovanja i građenja.

Naš proces projektovanja je usmeren ka usklađivanju sa celokupnim razvojnim procesom u kome se stalno rađaju nova rešenja, ideje, forme i materijali. Usklađuju se i preispituju sistemi građenja, analiziraju prethodna iskustva i pronalazi njihov kreativni rad.

Bavimo se egzaktnom analizom stvari i postojećeg kao jedinim prihvatljivim principom.

U potpunosti smo posvećeni svakom projektu i sa našim klijentima prolazimo kroz sve faze projektovanja i građenja i pružamo neophodne informacije u vezi svih relevantnih procesa.

Naš tim stvara prostore koji su inspirisani stvarnim svetom, usklađeni sa okolinom i „duhom mesta“. Stvaramo prostore koji su „otvoreni“, jednostavni i usko povezani sa društvenim životom, aktivnostima i prirodom. Oslanjajući se i na prethodna iskustva, našim klijentima omogućavamo da njihovi objekti ostvare dodatnu vrednost u umetničkom, kulturološkom, materijalnom, simboličkom i finansijskom smislu.

Naš rad zasnivamo na stvarnosti i na kontekstu, na ciljevima i na sadržini.

ARHITEKTONSKO PROJEKTOVANJE

Naš biro izrađuje sledeću tehničku dokumentaciju:

Idejna rešenja (IDR)

Idejne projekte (IDP)

Projekte za gradjevinsku dozvolu (PGD)

Izvodjačke projekte (PZI) sa izvođačkim detaljima i specifikacijom materijala

Projekte izvedenog stanja

Predmere i predračune radova

Snimanje postojećeg stanja objekata (za potrebe projekata adaptacije, rekonstrukcije, dogradnje i projekata legalizacije)

osnova prizemlja - Arhitektonski biro Bionique - usluge

Arhitektonski detalj predstavlja mesto na kome se ističe multidisciplinarnost profesije. U njemu je objedinjeno svo umetničko, inženjersko, filozofsko i ekonomsko-finansijko znanje i delovanje arhitekte.

U Arhitektonskom birou BIONIQUE su tačnost, preciznost, primenljivost i logika arhitektonskog detalja od presudne važnosti. Rešavanju svakog sklopa pristupa se sa posebnom pažnjom, od početnih ručnih skica pa sve do gotovih crteža i 3D modela detalja.

Detalj ravnog krova- Arhitektonski biro Bionique - usluge

 

BIM (Building information modeling)

Informaciono modeliranje zgrada (Building information modeling – BIM) primenjuje različite alate i tehnologije za kreiranje 3D modela bogatog podacima. Time se omogućava saradnja u realnom vremenu između svih profesionalaca uključenih u građevinski projekat. Ovakav pristup rada dovodi do optimizacije svih aspekata samog projekta i poboljšanja po pitanju troškova, bezbednosti i efikasnosti tokom celog životnog ciklusa zgrada.

Našim višegodišnjim iskustvom u radu sa ovom tehnologijom ostvarujemo prednosti poput:

Ranog otkrivanja problema – konfliktni elementi u dizajnu zgrade se identifikuju tokom faze modeliranja, sprečavajući time skupe promene tokom izgradnje.

Poboljšanja planiranja – elementi projekta se mogu efikasnije podeliti korišćenjem inteligentnog modeliranja, stvarajući tako mogućnost za sistematičnije organizovanje, kontrolisanje i optimizovanje posla.

Automatizacije izgradnje

Poboljšanog procesa izgradnje – BIM softver generiše tokove rada – sve promene tokom procesa izgradnje se mogu automatski ažurirati za sve učesnike na gradilištu.

animated BIM section - usluge
BIM – preseci kroz objekat u perspektivi

ENERGETSKA EFIKASNOST

Naš tim pruža rešenja za inteligentno rukovanje energijom u cilju izgradnje i optimalne iskorišćenosti energetski efikasnih i klimatski neutralnih zgrada.

Naš prioritet je da objekte projektujemo kao nisko-energetske zgrade sa minimalnim uticajem na klimu i prirodnu okolinu, koje ujedno pružaju svojim korisnicima zdravo životno okruženje i maksimalni komfor.

Primenom principa i mera iz oblasti energetske efikasnosti, ove zgrade teže da proizvedu onoliko energije koliko godišnje potroše na grejanje, klimatizaciju, ventilaciju, rasvetu i upotrebu opreme.

Naše usluge pokrivaju:

Izradu elaborata energetske efikasnosti

Proračun energetskih performansi omotača objekta

izradu detalja konstrukcije radi smanjenja pojave hladnih mostova i kondenzacije u slojevima

stručnu pomoć pri definisanju odgovarajuće upotrebe zelenih tehnologija (toplotne pumpe, solarni paneli i sl.)

Analize postojećeg energetskog stanja objekta

Poboljšanja energetskih performanski postojećih zgrada

energy efficiency section - usluge
- usluge
Analiza kretanja sunca

INŽENJERING I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA

Investitori mogu poveriti našem timu objedinjavanje svih sporednih procesa i aktivnosti u toku izgradnje, nadgledanje realizacije i uspešnosti eksploatacije, kontrolu aktivnosti u procesu gradnje kroz evaluaciju, inženjering i upravljanje projektima.

Na polju konsaltinga, Arhitektonski biro BIONIQUE ovakvim načinom vođenja i upravljanja investicijama pronalazi i otklanja eventualne probleme i time doprinosi racionalizaciji gradnje.

Vršimo sledeće usluge:

 

Koordinaciju procesa projektovanja

Praćenje i kontrolu izmena na projektu

Vodjenje procesa preko CEOP-a (objedinjene procedure)

Projektantski i stručni nadzor prilokom izvođenja

Planiranje i procenu troškova izgradnje

Prikupljanje | pripremu potrebne dokumentacije za tehnički prijem objekata i dobijanje upotrebne dozvole

 

KONSULTACIJE

Arhitektonski biro BIONIQUE nudi svojim klijentima konsultacije u oblasti izgradnje i investicija sa ciljem da dobiju kvalitetan objekat u svakom aspektu – konstruktivnom, funkcijskom, oblikovnom, ekonomskom i energetskom.

Zahvaljujući poznavanju važećih domaćih zakonskih regulativa i propisa (kao i višegodišnjem iskustvu sa zakonskom regulativom u Francuskoj i Švajcarskoj – SIA norms), analizama planskih dokumenata i geodetskih i geomehaničkih karakteristika terena, uspešno analiziramo i procenjujemo realno stanje svake lokacije, njene prednosti i ograničenja.

3D MODELOVANJE I VIZUALIZACIJA

Naši klijenti lako mogu da imaju uvid u predložena arhitektonska rešenja putem savremenih vizuelnih alata – računarski generisanih slika (CGI) i virtuelne stvarnosti (VR – virtual reality). Zahvaljujući ovim alatima, klijenti mogu, u određenim fazama projektovanja, putem VR naočara da stvore bolju sliku prostora u nastajanju – kao da je on već izgrađen. Usluge iz ove oblasti obuhvataju:

3d modelovanje

3d vizualizaciju

Postprodukciju

Izradu animacija

modern container house on beach

DIZAJN ENTERIJERA

SMART HOME SISTEMI (PAMETNA KUĆA)

Danas je dostupan sve veći broj mogućnosti za stvaranje pametnog doma – od regulacije audio i video sistema, sistema veštačkog osvetljenja, grejanja, ventilacije i klimatizacije, kontrole zavesa i solomatika, sve do bezbednosnih opcija za celu kuću.

Mi pomažemo našim klijentima prilikom odlučivanja koji će se sistemi kontrolisati u odnosu na način korišćenja prostorija, kako će kuća/objekat funkcionisati kao celina, kako će funkcionisati u budućnosti (u slučaju da dođe do određenih promena u organizaciji prostora) i u odnosu na budžet.

Arhitektonski biro BIONIQUE sa svojim saradnicima pruža usluge projektovanja tehnologije „pametne kuće“ koje obuhvataju:

Definisanje projektnog zadatka sa investitorom

Kreiranje koncepta i razradu idejnog rešenja pametne kuće

Predlog dispozicije i detaljnu specifikaciju pametnih uređaja

Projektovanje scenarija za programiranje i upotrebu sistema sa ciljem povećanja komfora, bezbednosti i uštede električne energije