Scroll to top
BIONIQUE - office for architectural and interior design
en sr

O NAMA

Bionique (Francuski, čita se – /bjɔnik/)

Šta znači BIONIQUE (BIONIČKI)?

Uobičajeno značenje:

– Neko ko ima veštački, tipično elektromehanički, deo ili delove tela.

– Neko ko ima normalne biološke sposobnosti ili performanse poboljšane elektronskim ili elektromehaničkim uređajima
– (Neformalno) Neko ili nešto što poseduje izuzetnu snagu, izdržljivost ili sposobnost.
– (Nauka o bionici) Upotreba znanja o tome kako biološki sistemi funkcionišu kao pomoć u rešavanju inženjerskih problema.

Značenje Bionique u arhitekturi:

Bionička arhitektura je savremeni pokret koji proučava fiziološke, bihejvioralne i strukturne adaptacije bioloških organizama kao izvor inspiracije za projektovanje i izgradnju ekspresivnih zgrada.

Značenje u našem slučaju:

Bionique ima više simbolično/preneseno značenje – označava princip/pristup rešavanju problema u arhitekturi u saglasnosti sa načelima očuvanja prirodnih vrednosti, sa osećajem za okolinu i identitet lokacije. Svaki projekat je proistekao i izrastao iz mesta. On se kao takav oslanja na savremena tehnička i konstruktivna rešenja i adekvatne materijale kako bi postigao što bolje performanse i kvalitetniju eksploataciju objekata.

ISTORIJAT:

Arhitektonski biro Bionique je osnovo Adam Špehar 2009. godine kao studio za dizajn enterijera i izradu 3d vizualizacija. Biro je tokom poslednjih 10 godina bio aktivan paralelno sa drugim angažovanjima osnivača u oblasti arhitekture, dok 2021. godine menja strukturu i postaje glavni angažman sa jasno definisanom vizijom arhiktektonske prakse.

Bionique je arhitektonski biro koji primenjuje savremena konstruktivna i tehnička saznanja, principe i mere energetske efikasnosti i specifične koncepte za svaku lokaciju i projektni zadatak klijenta, uzimajući u obzir celokupni životni ciklus zgrada.

NAŠA MISIJA:

Od samog početka, naša praksa se fokusira na kreiranje dizajna usmerenog ka čoveku, kao i na dizajn održivosti (sustainable design). Odredili smo da naša ekološka i društvena posvećenost bude usmerena ka razvoju i stvaranju energetski efikasnih projekata sa nultom emisijom ugljen-dioksida (zero-carbon) i ka zgradama koje koriste ekološki prihvatljive građevinske tehnike, materijale i izvore energije.

COMMERCIAL CENTRE RECONSTRUCTION

ČIME SE BAVIMO:

Danas arhitektonski biro Bionique ima troje zaposlenih koji među sobom imaju desetogodišnju saradnju kako na domaćim tako i na medjunarodnim projektima (Švajcarska, Francuska, Holandija, Tunis, Indonezija, Rusija).

Naša praksa obuhvata arhitekturu, dizajn enterijera, renoviranje objekata, 3d modelovanje i vizualizaciju, 3d animaciju, energetsku efikasnost i procenu investicione vrednosti. Posedujemo licence za arhitektonsko projektovanje i energetsku efikasnost. Biro na svojim projektima sarađuje sa građevisnkim inženjerima, inženjerima mašinskih, hidrotehničkih i električnih instalacija i stručnjacima za automatizacije („smart home“ sistemi).

Arhitektonski biro Bionique sagledava specifične želje, zahteve i probleme klijenata, a ne globalne trendove. Kreiramo nove i odgovarajuće koncepte za svaki projekat. Bionique koristi i regularna konstruktivna i programska rešenja za standardne zahteve i probleme.

FAMILY VILLA | AVALA

KO SU NAŠI KLIJENTI:

– Pojedinci ili porodice koji grade svoji dom.

– Investitori koji prvi put ulažu u posao sa nekretninama.

– Investitori koji već imaju iskustva i koji žele da optimizuju procese građenja.

– Klijenti koji žele da poboljšaju energetske performanse svojih objekata.

– Firme sa dugogodišnjim iskustvom koje žele da povećaju svoje prostorne i programske kapacitete.

– Drugi arhitektonski biroi

SA KOJIM SE PROBLEMIMA KLIJENTI SUSREĆU:

Arhitektonski biro Bionique pomaže svojim klijentima da se upoznaju sa važećim zakonima, propisima i procedurama, sa  sistemima gradnje i cenom koštanja izgradnje. Bliže objašnjavamo čime se bave arhitekte i koliko vredi njihov angažman. Cilj nam je da klijenti steknu poverenje da će im arhitekte, zajedno sa ostalim inženjerima svojim znanjem i veštinama pomoći da ispune svoje želje i očekivanja.

KOJA SU PITANJA KOJA NAM POSTAVLJAJU KLIJENTI:

Koliko će koštati gradnja nove kuće? Kakve su procedure za dobijanje svih neophodnih dozvola (pre, tokom i posle gradnje objekta)? Koje se sve takse plaćaju? Koji su skriveni troškovi? Koliko će gradnja trajati? Koliko je zahtevan/naporan ceo proces? Kako napraviti off-grid kuću – ostati nezavistan od elektro sistema, sistema vodovoda i kanalizacije i sl?

Da li je parcela pogodna da se na njoj investira? Koja su pravila gradnje i maksimalne kvadrature koje se mogu ostvariti na njoj? Da li postoje neki potencijalni problemi za gradnju na toj parceli? Do koje maksimalne cene koštanja se isplati pregovarati prilikom kupovine parcele? Gde se može uštedeti prilikom gradnje a zadržati kvalitet? Kako sazidati što manje kvadrata zajedničkih prostora predviđenih zakonom o gradnji i pravilnicima, a pritom budućim stanarima obezbediti maksimalni životni komfor?

Koliko će koštati dogradnja/nadgradnja/adaptacija poslovnog prostora i kako je izvesti bez uticaja na tekuće poslove? Da li je prostor/koncept fleksibilan? Koliki će biti troškovi održavanja? Koliki će biti utrošak energije za grejanje i hlađenje? Da li se isplati investirati u obnovljive izvore energije – korišćenjem solarnih panela, toplotnih pumpi, fotonaponskih ćelija, geotermalnog zagrevanja?

NAGRADE, OSTVARENJA:

Članovi biroa Bionique su svojim prethodnim angažovanjem radili na projektima koji su dobijali međunarodna priznanja poznatih firmi poput Velux-a i Xella-e, na konkursima i učestvovali su na značajnom broju salona arhitekture u Beogradu i Novom Sadu.

 

 

2024 – TERRAVIVA Architectural Competitios – Lignano pinewood ECO-HOTEL

Finalist

Lignano Pinewood | Eco-hotel

2020 – VELUX – Bringing Light To Life – Architectural design awards – BLL 2020

Special Award Serbia ID-554

18DOC – urban villa in Novi Sad

 

2020 – XELLA – Triumpf 2020 – Architecture and building awards 2020

Best appartment building

18DOC – urban villa in Novi Sad

 

2020 – 22th Salon Of Architecture – Novi Sad

Selection

18DOC – urban villa in Novi Sad

 

2020 – The Museum of Contepmporary art of Vojvodina

Selection of most succesful architectural projects in Vojvodina

18DOC – urban villa in Novi Sad

 

2018 – 21th Salon Of Architecture – Novi Sad

Selection

City Gallery GrGa

 

2016 – 20th Salon Of Architecture – Novi Sad

Selection

Green Boulevard | Commercial Complex

 

2017 – Delta Holding Serbia – Interior design competition

3rd prize

Delta Planet | Shopping Mall

 

2016 – Pinocchio Puppet Theatre – Theatre renovation competition

Compensation for the ecological solution (energy efficiency approach)

Pinnochio Theatre renovation – competition

2014 – 19th Salon Of Architecture – Novi Sad

Selection

Lake House

 

2015 – MPU/MAA – 37th Salon Of Architecture – Belgrade

Architecture – Selection

Apartment building upgrade – Av. du Gros-Chêne, Onex, Switzerland

 

2015 – MPU/MAA – 37th Salon Of Architecture – Belgrade

Competition – Selection

P|A|V – Urban block reconstruction, Geneva, Switzerland

 

CITY GALLERY GRGA