Scroll to top
BIONIQUE - office for architectural and interior design
en sr
Commercial

GREEN BOULEVARD | COMMERCIAL COMPLEX 

Location: Bor, Serbia

Project year: 2015

hand sketch of wood cladded buildings perspective

“Zeleni bulevar” predstavlja glavni saobraćajni koridor u Boru. On se proteže od samog ulaska u grad sve do centra grada.

Kako samo ime kaže, Zeleni bulevar karakterišu pojasevi vegetacije koji se protežu između i pored saobraćajnica. Ove zelene zone daju autentičan i upečatljiv karakter ovoj celini.

commercial complex masterplan
Master plan

Grad Bor je u jednom trenutku odlučio da jednu od zelenih površina, koja se nalazi između izlazne saobraćajnice iz grada i prostranog parkinga, pretvori u trgovački centar. Ovaj potez je prilično izdužen i time predstavlja neku vrstu trake koja “teče” duž ulice.

Sam teren je u bočnom padu gde se zemljište spušta sa nivoa parkinga do zelenog bulevara. Kroz prostor se prožima nisko i visoko rastinje što ga čini malom prirodnom oazom. U njemu postojeće drveće igra glavnu ulogu u definisanju vizuelnog doživljaja ovog dela bulevara.

Cilj nam je bio da objekte projektujemo na takav način da ne naruše postojeći ambijent i ne ugroze rastinje. Uspeli smo da pozicioniramo 8 novih objekata različitih veličina a da ukupno uklonimo samo dva manja stabla (3% od ukupnog broja stabala).

concept describing number of preserved trees
8 novih objekata | Broj sačuvanih stabala 60/62 (97%)

Objekti su nastali umnožavanjem i smicanjem rastera od 6×6 m. Imaju tri nivoa – podrum, prizemlje i sprat.

Distribuirani duž ose sever-jug, svaki od objekata je smaknut u odnosu na sledeći što omogućava maksimalnu količinu sunčeve svetlosti. Pešački pristup je sa strane Zelenog bulevara, dok se ekonomski prilaz nalazi na nivou parkinga.

Floor plan of modern shop
Tip A
Floor plan of modern shop
Tip B
Floor plan of modern shop
Tip C

Vozeći se ka izlazku iz grada, putnici mogu da uživaju u pogledu na zelenilo koje se strane vidi kroz velike staklene površine na fasadama objekata. Ovi stakleni izlozi su pozicionirani tako da ne umanjuju vizuelni efekat Zelenog bulevara već ga “uramljuju” i naglašavaju.

conceptual perspective view describing driver's side view

Takođe, ovi izlozi daju celom kompleksu komercijalni karakter i pozivaju prolaznike da zastanu ispred njih, nakon čega prolaznivci mogu da posete lokale ili da se opuste u nekoj od letnjih bašti izmedju njih.

Bašte se nalaze ili u nivou prizemlja ili na etažama – one predstavljaju male prijatne ambijentalne celine ušuškane u zelenilo pod krošnjama.

Živa ograda koja se pruža kompletnom dužinom parkinga vizuelno odvaja kompleks od parkiranih automobila i sprečava izduvne gasove da se spuštaju do letnjih terasa. Ravni zeleni krovovi sa niskim rastinjem u letnjem periodu smanjuju temperaturu konstrukcije i dodatno doprinose stvaranju prijatnog ambijenta.

conceptual axonometric view

Postojeće zelenilo smanjuje negativan uticaj dominantnih vetrova, ali ne sprečava prirodno provetravanje kompleksa. Vegetacija absorbuje 48% ukupnog sunčevog zračenja dok reflektuje oko 7%.

Tokom leta postojeće listopadno drveće pruža senku i sprečava pregrevanje što smanjuje potrošnju enegrije predvidjene za hladjenje objekata. Zelene površine takodje igraju bitnu ulogu u očuvanju biodiverziteta unutar kompleksa i njegovog povezivanja sa okolinom.

Tokom zime, nakon što opadne lišće, drveće propušta više sunčevih zraka do objekata i time povećava solarne dobitke.

conceptual section view describing overheating
Road view of modern wood cladded comercial complex
Road view of modern wood cladded comercial complex
Garden view of modern wood cladded comercial complex
Garden view of modern wood cladded comercial complex
Garden view of modern wood cladded comercial complex

.

.

.

check also:

shopping mall
Shopping mall | Delta Planet
family villa
Family villa | Bukorović
modern family villa archviz night
Family villa |CVI